Artigo | Proles e contras da pegada dixital na procura de emprego


O uso xeneralizado da internet na actualidade, constitúe un dos factores máis importantes e consolidados na era da revolución dixital do século XXI. E no devandito contexto, as redes sociais constitúen un balcón ao mundo, aberto de pao a pao. Por tanto, os datos e contidos dun usuario na internet, coñecida por PEGADA DIXITAL, deben ser obxecto de control e rigor por parte do seu titular.

Á hora de conseguir un emprego, cada vez son máis numerosas as empresas que acometen investigacións das súas postulantes polo mundo das redes sociais, co obxectivo de realizar unha serie de comprobacións e descubrir eses “pecados” que ocultamos nunha entrevista e, que nun ambiente de suposta liberdade e de retroalimentación da opinión, quedan expostos aos ollos de todo aquel que queira ver.

Nos últimos tempos, o 17% das empresas descartaron a algún candidato polo que publica nas súas redes sociais. De todas elas, as máis consultadas son: Linkedin 85%, Facebook 78%, Instagram 52% e Twitter 27%.

As razóns para desestimar a contratación dunha persoa son en grao sumo variadas. De todas elas leva a palma, o descubrimento de incoherencias ou mentiras entre o contido reflectido e as súas publicacións, cun 53%. Séguenlle de preto as fotos publicadas, 45% e as faltas de respecto cara a outros usuarios cun 39%. Tamén son constitutivas de rexeitamento, as opinións radicais sobre: orientación sexual, relixión, racismo, 35% e falar mal de compañeiros, xefe ou outras empresas onde traballases cun 25 %. Para finalizar coa radicalidad nas opinións políticas, 24%.

E é que, os perfís en redes sociais son cada vez máis unha fonte de información fidedigna para as empresas, e unha ferramenta de axuda á hora de seleccionar persoal.

Pero, do mesmo xeito que poden servir negativamente á hora de atopar un emprego e ser recrutado, tamén poden ser unha oportunidade para todo o contrario. Ben utilizadas, as redes sociais poden valer como trampolín para saltar á piscina do éxito. Nelas poden ser recoñecidas aquelas calidades e aspiracións intuídas nun currículo vitae. Por se isto fose pouco, as opinións, ideas e proxectos poden ser expresados con sinceridade e de forma espontánea, facendo máis atractivo o perfil do demandante de emprego.

Coherencia, opinións respectuosas, ausencia de faltas de ortografía, interese en estar actualizado en tal ou cal materia, ser bo comunicador, bo embaixador da empresa, así como xerador de contidos, constitúen o pasaporte directo á consecución de maiores logros. A porta de acceso a un novo emprego, novas oportunidades e o desenvolvemento dunha carreira máis ambiciosa e frutífera.

Os tempos evolucionan e cambian a un ritmo vertixinoso, convén coñecer as ferramentas que posúen os mercados actuais para sacar rédito do uso correcto dos mesmos e poder competir en condicións óptimas.

O mellor consello á hora de utilizar estas redes sociais é o de ter criterio, ser respectuoso e actuar con sentido común. Fuxindo do fanatismo e a radicalidade.

En realidade, os consellos que se deben ter en conta á hora de xestionar a pegada dixital e de navegar pola rede, son os mesmos que debemos utilizar á hora de enfrontarnos coa vida: respecto e consideración ao próximo. E non caer na trampa da suposta “liberdade” que as redes nos ofertan, pois á hora da verdade, estamos expostos a múltiples opinións e a un férreo control.

POR: ALEJANDRO LUÍS OTERO JAMARDO