Publicadas as axudas do programa PEL-Emprende da Deputación da Coruña


A concesión das axudas vén publicarse no Boletín Oficial da Provincia e supón un importante apoio económico para que 406 empresas podan adquirir aplicacións informáticas, maquinaria ou equipos de procesamento de información necesarios para o crecemento e modernización dos seus negocios; así como crear tendas online, implementar plans de responsabilidade social empresarial, markéting e comunicación ou accións de expansión e exportación de produtos.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/12/04/2019_0000009690.html