Rexeitados todos os recursos contra os indultos do ‘procés’


O Tribunal Supremo rexeitou todos os recursos, particulares e dos partidos, contra os indultos aos nove líderes independentistas cataláns condenados polo ‘procés’, ao estimar a falta de lexitimación activa alegada pola Avogacía do Estado. A Sección Quinta da Sala do contencioso-administrativo do alto tribunal adiantou o fallo dos autos, cuxo contido se coñecerá nos próximos días, tras deliberar as alegacións previas formuladas pola Avogacía do Estado. Segundo consta nun comunicado, a Sala decidiu por maioría estimar a falta de lexitimación activa exposta pola Avogacía nos sete recursos contra os indultos, que suman preto de 60 recursos, xa que case todos os recorrentes teñen un procedemento aberto con nove expedientes.