Sada avanza coa mellora de Fontán


O obxecto da actuación da concellaría de Obras e Servizos consistiu na renovación do pavimento de formigón por un pavimento de lastro na Rúa Antonio Sanjurjo Badía, e a mellora de pavimento e instalacións desde o seu inicio no cruzamento coa estrada AC-163 de Sada a Mera até a intersección coa Rúa dás Flores. Así mesmo realizouse a mellora das infraestruturas municipais (mesmo telecomunicacións e retranqueo en B.T.) na Rúa Antonio Sanjurjo Badía. Decidiuse colocar este pavimento de lastro para homoxeneizar o centro histórico de Fontán, xa que as rúas adxacentes ás do obxecto do proxecto xa teñen pavimento de lastro. Ao mesmo tempo, na Rúa dás Flores e a praza adxacente procedeuse ao levantado do pavimento de lastro actual (en mal estado, afundido en zonas) para a súa posterior recolocación.