Sanidade fomentará a atención sociosanitaria integral en áreas rurais


A ministra de Sanidade, Carolina Darias, avanzou a próxima firma dunha alianza estratéxica co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos (CGCOF) que fomentará a atención sociosanitaria integral das persoas que residen en áreas rurais desde as farmacias comunitarias. Subliñou o labor asistencial da Farmacia, así como o valor que achega ao Sistema Nacional de Saúde e aos propios pacientes, asegurando o correcto funcionamento das cadeas de subministración, evitando situacións de desabastecemento, loitando fronte ás resistencias antimicrobianas, participando en labores de farmacovigilancia e tamén na loita fronte ao despoboamento.