Seguinte paso para liberar aos políticos presos


Despois da súa aprobación este martes en Consello de Ministros, o primeiro paso é que os nove reais decretos de indulto (un por cada líder do ‘procés’) sexan asinados, primeiro, polo ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, que é quen os tramitou. Despois, debe ser Felipe VI o que rubrique os indultos, tal e como corresponde ás súas funcións constitucionais. O rei é, de feito, a persoa á que a Constitución atribúe o papel de conceder o indulto, tal e como se establece no artigo 62 da Carta Magna, que sitúa entre as súas funcións “exercer o dereito de graza conforme á lei, que non poderá autorizar indultos xerais”. O seguinte paso é a publicación dos indultos no Boletín Oficial do Estado (BOE), algo que previsiblemente se producirá este mércores, aínda que tamén podería ocorrer este mesmo martes sen demora. O responsable de aplicar o indulto e liquidar ou suspender as penas que quedaron extinguidas pola medida de graza é o tribunal sentenciador, neste caso o Tribunal Supremo, tal e como establece o artigo 31 da Lei do Indulto, que data de 1870.