Unha nova coada do volcán da Palma ameaza agora ás Manchas


A erupción do volcán da Palma volveu a dar un novo xiro este venres. Durante as primeiras horas da mañá o cono nordés de Cumbre Vieja, que durante esta semana centrou case toda a actividade estromboliana, empezou a deixar de expulsar lava e piroclastos, momento no que se reactivou un centro emisor do flanco sueste. Desde esta boca eruptiva derramouse un fluxo de lava que discorre en dirección suroeste cara ás Manchas por encima do coada dez, sobre terreo xa hollado. A superficie afectada pola lava estímase xa nunhas 1.144 hectáreas, cunha anchura máxima entre coadas de 3.350 metros. Os datos achegados polo satélite Copernicus indican que hai aproximadamente 2.891 edificacións destruídas, das cales 2.790 están afectadas na súa totalidade e 101 parcialmente.