Xa se pode solicitar a axuda de 200 euros para persoas con baixos ingresos e patrimonio


A Axencia Tributaria dispón na súa web, ao dispor de todos os posibles beneficiarios, o formulario online co cal solicitar a nova axuda de 200 euros para persoas con baixos ingresos e patrimonio que establece o Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro. Os solicitantes teñen tempo ata o 31 de marzo para solicitar a axuda e o prazo para o pago por parte a Axencia é de tres meses a partir de entón. Unicamente será necesario cumprimentar os datos identificativos e domicilio do solicitante e das persoas coas que convive no fogar, así como un teléfono de contacto e o número de conta bancaria para facer efectivo o pago da axuda. Esta concrétase nun pago único de 200 euros para traballadores por conta propia ou allea e beneficiarios da prestación ou subsidio de desemprego en 2022 que o pasado ano non superasen os 27.000 euros brutos de renda e cuxo patrimonio -descontando a vivenda habitual- non pasase os 75.000 euros. Os beneficiarios deben ter residencia habitual en España en 2022.