España adhírese á iniciativa global Mission Innovation 2.0


A ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, lembrou que algúns desafíos climáticos só poden abordarse de maneira efectiva e acelerarse a través da cooperación internacional. España adhírese á iniciativa global Mission Innovation 2.0 co obxectivo de fortalecer as súas alianzas a nivel internacional e avanzar cara á descarbonización da economía en beneficio da sustentabilidade.

O Ministerio de Ciencia e Innovación liderará a participación española nesta iniciativa, na que traballará en coordinación con outros Ministerios e institucións do Goberno, como co Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, responsable da política enerxética en España.

A ministra de Ciencia e Innovación lembrou que algúns desafíos climáticos só poden abordarse de maneira efectiva e acelerarse a través da cooperación internacional, por iso, Mission Innovation desempeña un papel fundamental para coordinar o traballo de España co doutros países e avanzar na transición enerxética.

«Estamos convencidos de que a achega do noso país a esta iniciativa vai ser importante, porque somos un dos países líderes na innovación en enerxías renovables e estamos plenamente comprometidos coa transición ecolóxica e enerxética», destacou.