España e Romanía abordan cuestións sobre seguridade alimentaria e sustentabilidade


O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, e o ministro de Agricultura e Desenvolvemento Rural de Romanía, Petre Daea, abordaron distintas cuestións sobre seguridade alimentaria e sustentabilidade das producións agrarias na reunión sectorial enmarcada no primeiro cume que celebran os Gobernos de ambos os países e que tivo lugar en Castelló da Plana.

No encontro tratáronse os problemas de acceso ao mercado dos fertilizantes, o uso sostible dos produtos fitosanitarios e o desenvolvemento de novas técnicas de mellora xenética. Romanía foi un dos 15 Estados membros da UE que apoiaron o documento que España presentou no Consello de Ministros da UE celebrado o pasado luns no que expuña unha serie de medidas a curto, medio e longo prazo para asegurar a dispoñibilidade de fertilizantes a prezos alcanzables aos agricultores para manter rendementos óptimos dos cultivos e preservar a seguridade alimentaria.

Os ministros intercambiaron opinións sobre dous asuntos que están neste momento na axenda da Comisión Europea, como a revisión do regulamento de uso sostible dos produtos fitosanitarios, que se atopa en pleno proceso de tramitación. O segundo destes temas, a revisión do marco regulatorio dos produtos obtidos por novas técnicas de mellora xenética, será un dos que ocupe a presidencia de quenda de España no segundo semestre de 2023, no que tratará conseguirse pechar un acordo.

Os dous ministros asinaron un memorándum de entendemento para favorecer a colaboración entre ambos os países en materia de gandería e sanidade vexetal, fertilizantes e produtos fitosanitarios, esquemas de calidade para produtos agrícolas e alimentarios, promoción do uso eficiente da auga e a enerxía nos sistemas de regadío, transformación dixital do sector agroalimentario e do medio rural, innovación e transferencia de coñecemento, papel das mulleres e os mozos no medio rural e substitución xeracional, e intercambio de información e alianzas entre institutos de investigación científica españois e romaneses no campo da agricultura e a industria alimentaria.