Facenda pide explicacións a Ferrovial pola súa saída de España


O Ministerio de Facenda reuniuse con Ferrovial, por primeira vez desde que se fixo pública a decisión de cambiar a súa sede social a Países Baixos, para coñecer os detalles da operación. Ao encontro acudiron representantes da Delegación Central de Grandes Contribuíntes da Axencia Tributaria -o organismo encargado das entidades cuxo volume de operacións supere os 200 millóns de euros- e o responsable de Asesoría Fiscal da construtora, Ignacio de Felipe.

O obxectivo da reunión por parte de Facenda era comprobar se Ferrovial, con esta fusión inversa, ten a intención de acollerse ao réxime especial de fusións, adquisicións e trocos, que lle permitiría non tributar polas plusvalías que puidesen xerarse durante a operación.

O grupo construtor anunciou este martes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), aproveitando a súa presentación de resultados anuais, que o seu Consello de Administración propuxo unha fusión entre a súa sociedade matriz e a actual Ferrovial International, unha sociedade anónima europea neerlandesa que xa é titular do 86% dos activos da compañía, o que supoñerá o traslado do domicilio social de España a Países Baixos.