O perfil do sanitario contaxiado na primeira onda: veterano, de primeira liña e con síntomas

UCI HM DELFOS_Cedida

  • Son os datos resultantes dun estudo de seroprevalencia a máis de 6.000 traballadores do Grupo HM Hospitais entre abril e xuño do 2020

O perfil do sanitario contaxiado por Covid-19 en España durante a primeira onda responde ao dun traballador de entre 50 e 60 anos, que desempeña o seu labor profesional na primeira liña de contención do virus como Urxencias, UCI ou consultas, que presentou síntomas da enfermidade (60% sintomáticos) e cuxo curso clínico foi severo ou moderado.

Son os datos que lanza un estudo transversal de seroprevalencia realizado a máis de 6.000 traballadores do Grupo HM Hospitais entre abril e xuño do 2020, e que acaba de ser publicado na ‘International Journal of Epidemiology’.

Unha das conclusións que se poñen de manifesto no artigo reside en que o 11% dos traballadores de HM Hospitais analizados presenta anticorpos fronte ao SARS- CoV-2 e que no 40% deles a exposición transcorreu de forma asintomática. “Que o 40% dos traballadores presente infección asintomática remarca a importancia da avaliación serolóxica para coñecer o grao de infección no persoal sanitario, independentemente da presenza ou ausencia de síntomas”, sinala o Dr. José María Castelán, director científico da Fundación de Investigación HM Hospitais.

Nese sentido, a análise dos datos do estudo demostra que a infección por SARS- CoV-2 é máis frecuente nos traballadores do Grupo con alta exposición (12%) e media exposición (11%), que naqueles traballadores con baixa exposición ao virus (7%).
Os traballadores con contacto directo con pacientes Covid-19 considéranse de alto grao de exposición; os que traballan na contorna clínica con escaso contacto con pacientes englóbanse como grao medio de exposición; e aqueles que traballan fóra de contorna clínica considéranse de baixa exposición.

Segunda fase
A segunda fase está a realizar un seguimento dos traballadores afectados, repetindo a seroloxía para coñecer a evolución cuantitativa dos anticorpos. “O obxectivo da segunda fase do proxecto é facer un seguimento lonxitudinal repetindo o test de anticorpos a todos aqueles traballadores que presentaron anticorpos ante o SARS- CoV-2 no estudo transversal, para poder así estudar a cinética dos anticorpos, é dicir, o cambio na cantidade de anticorpos no tempo, o cal é tremendamente relevante desde un punto de vista inmunolóxico”, sinala o Dr. Castelán.

As conclusións desta segunda fase tamén se poñerán en coñecemento da comunidade científica para poder achegar maior coñecemento sobre este virus.