Os comercios obrigados a revisións trimestrais para previr incendios


O vicepresidente de Tecnifuego explícanos que “existe unha nova normativa -concretamente o Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios- que substitúe o antigo e que obriga ao dono dun comercio a realizar revisións trimestrais –que poden realizar eles mesmos- e outra anual que deben realizar as empresas especializadas”. As comunidades autónomas encargaranse de revisar mediante a inspección que se está cumprindo coa nova normativa.

As revisións trimestrais limítanse a “comprobar que se está cumprindo coa normativa en canto, por exemplo, a sinalización dos extintores, que estean ben indicados, que estean visibles, etc. A revisión anual realízaa un experto e fíxanse máis nos aspectos máis técnicos”.

Os comerciantes tiveron un ano para adaptarse a esta nova normativa que entrou en vigor o pasado 12 de decembro de 2017. Segundo apuntan desde a Asociación, “a revisión trimestral dos equipos debe constar en acta, e debe facelo o propietario ou ben encargalo dunha empresa de mantemento habilitada. Ditas actas deben ir asinadas polo responsable do comercio e por quen realizase a revisión (persoal mantemento ou empresa de mantemento) e deben conservarse durante polo menos 5 anos a disposición dos servizos de Inspección da comunidade autónoma”.

Todas as obrigas técnicas e requisitos non son recollidas na normativa, senón que están especificados na Guía Técnica de Aplicación: Regulamento de Instalacións de Protección Contra Incendios do Real Decreto 513/2017, do 22 de maio.