Os nenos xogan ós videoxogos antes dos 9 anos


A idade media de iniciación ó uso dos videoxogos establécese nos 8,7 anos, mentres que a do ordenador ou a tablet sitúase nos 9,4 anos, e a dos móbiles nos 10,3 anos. Ademais, segundo un estudo, o tempo medio de conexión diaria é de entre 3 e 4 horas; e o 63% dos nenos xoga ou navega sen supervisión parental.

Por este motivo, os expertos aconsellan ós pais e docentes a anticipar ós 7 anos as medidas preventivas no uso desta clase de tecnoloxías, das que xa dispoñen máis do 90% dos menores de entre 9 e 16 anos, segundo o Estudo do uso das tecnoloxías da información e comunicación en menores da provincia de Valencia.

Víctor Villanueva, coordinador do estudo, considera necesario que os pais tomen medidas de prevención e que establezan negociacións para limitar tanto a franxa horaria como o total de horas que os nenos están conectados á rede.

O importante é ensinarlles ós mozos un uso adecuado das novas tecnoloxías, para que poidan sacarlle o maior rendemento.