Xunta e Federación Galega de Caza ultiman as condicións do seu novo convenio de colaboración


A tal fin a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, mantivo unha reunión co presidente da entidade, Luís Eusebio Fidalgo, e mais co secretario xeral, José Moure, durante a que concretaron os últimos detalles do acordo e intercambiaron opinións sobre cales deberían ser as liñas fundamentais de acción.

Neste sentido, os tres coincidiron na necesidade de seguir colaborando no impulso da formación continua dos cazadores e dos responsables das sociedades de caza de Galicia a través da organización de cursos, charlas informativas e campañas de divulgación ao redor de temáticas de grande interese para o sector como a seguridade, a posta en valor da importancia do labor cinexético para o medio rural ou a xestión cinexética.

En concreto, referíronse tamén aos primeiros cursos para obter a credencial como persoa cazadora con formación en materia de sanidade e hixiene que se impartiron en Santiago (2022) e Lugo (2023) co fin de capacitalos para controlar in situ as pezas de caza silvestre abatidas coa finalidade de ser destinadas ao consumo humano, así como do control de subprodutos animais non destinados a este fin.

A idea compartida por ambas entidades é continuar con este tipo de curso en el que participan tres departamentos autonómicos —Consellería de Sanidade, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Consellería de Medio Rural— ademais da propia FGC, coa intención de estendelos ao resto de provincias.

Esta xuntanza foi a primeira que se celebra desde a recente renovación da xunta directiva da entidade logo de que o pasado mes de decembro tomara posesión dos seus cargos. De feito, Belén do Campo aproveitou o encontro para trasladarlles a disposición da Xunta a continuar mantendo o contacto directo e a colaboración co sector cinexético.